Beslutningsprotokol

tirsdag den 23. april 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 137, Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Udvalg: § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa
Medlemmer: Jonas Nicklas Haase, Thor Røber, Jeppe Barsø Petersen, Emil Mads Kronborg Christensen, Anna Adelborg, Melisa Alijagic, Julie Bojtang, Tobias Klindt, Casper Nomanni, Cecilie Muusman Fogh
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar 2019.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 23-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Transport og trafik er et af de temaer §17, stk. 4 – Ung i Aabenraa har prioriteret at arbejde med.

  Keld Rysgaard, teamleder, Trafik og anlæg, holder et oplæg om temaet og herunder bl.a.:

  • Orientering om nuværende busforhold (ruter, hyppighed, natbusser m.m.)
  • Alternativer til busser
  • Redegørelse om forsøg med Flextur
  • Parkeringspladser
  • Belysning på cykelstier.

   

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 23-04-2019

  Drøftet.

  Udvalget anbefaler, at det prioriteres at der er WIFI i alle busser, så der er mulighed for at arbejde i bussen.

  Udvalget roser de forskellige flexkørselsordninger, men vurderer at der mangler kommunikation til borgerne om de muligheder, der findes for flexkørsel.

  Der efterspørges bedre forbindelser mellem togstationen i Rødekro og Aabenraa busstation.

  Mht. parkeringspladser anbefales det, at der skal udarbejdes en ny parkeringsanalyse for Aabenraa by, primært omkring campusområdet hvor der er pres på parkeringspladserne.

  Alternativet til flere parkeringspladser er mere fleksibel offentlig transport. f.eks. FlexUng.

  Udvalget roser det nye initiativ med Plustur.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede på mødet den 15. januar 2019 temaet ”Tryghed i nattelivet”, hvor det blev besluttet, at der skulle gennemføres en tryghedsvandring i Aabenraa midtby.

  Tryghedsvandringen blev gennemført fredag den 15. marts af kommunens CampusRåd,

  kommunens SSP-konsulent, politiet, kommunens campuskoordinator, en byplanlægger

  fra kommunen og en repræsentant fra §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa

  Resultatet fra tryghedsvandringen fremgår af det vedhæftede bilag.

   

  Teknik- og Miljøudvalget har den 3. april 2019 behandlet sagen ”Tryghed og overvågning i Aabenraa Kommune”.

  Teknik- og Miljøudvalget har anmodet §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa om forslag til forbedring af trygheden i Aabenraa bys byrum.

  Forslagene vil blive behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. maj 2019 og efterfølgende i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at resultatet af tryghedsvandringen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 23-04-2019

  Godkendt – med bemærkning om, at udvalget mener at Aabenraa by generelt er tryg. Udvalget anbefaler, at de udpegede udfordringer/opgaver i forbindelse med tryghedsvandringen den 15. marts 2019 bliver udbedret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På §17, stk. 4 Ung i Aabenraa udvalgets møde den 30. oktober 2018, blev følgende temaer prioriteret:

  1. Nattelivet (behandlet den 15. januar 2019)

  2. Transport/trafik (behandlet den 23. april 2019)

  3. Rådgivning

  4. Studiebolig

  5. Lokaler til lektiecafé, klubber og foreninger

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at det besluttes hvilke(t) tema der skal behandles på næste møde i udvalget, og hvad temaet skal indeholde

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 23-04-2019

  Temaerne 3, 4 og 5 behandles på det kommende møde den 1. oktober 2019.

   

  Emnet skal bl.a. indeholde:

  3. Rådgivning

  Hvad findes der af rådgivningstilbud til unge.

   

  4. Studiebolig

  Hvem kan man kontakte? - tag over hovedet. Hvad findes der af Ungdomsboliger generelt, herunder kollegier? Hvordan administreres de, og hvordan er belægningen?

   

  5. Lokaler

  Hvad findes der af lokaler til afholdelse af møder, f.eks. for Ungdomspartierne.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes tirsdag den 1. oktober 2019, kl. 15.30 – 18.30

  Mødet afholdes i lokale 137, Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 23-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 23-04-2019

  -