Beslutningsprotokol

tirsdag den 19. november 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa
Medlemmer: Jonas Nicklas Haase, Julie Bojtang, Kathrine Lund, Jesper Nelleberg Fallesen Ravn, Hans Fedder Hinrichsen Kley, Sebastin F. Larsen, Anton Henneberg
Bemærkninger: Afbud: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra den 1. oktober 2019.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag drøftes det grænseoverskridende samarbejde.

   

  På mødet deltager kulturkoordinator Anne-Mette Olsen, og kulturmedarbejder Galina Jørgensen fra Region Sønderjylland-Schleswig.

  Galina Jørgensen har stået for deres grænseoverskridende projektmagerforløb for unge.

   

  De vil gerne gøre flere unge interesserede i at være en del af det grænseoverskridende samarbejde, men ser i praksis visse udfordringer, som de gerne vil drøfte med udvalget.

   

  Ud over at præsentere Region Sønderjylland-Schleswig kommer de ind på følgende:

  • Hvorfor vil de gerne have de unge engageret i det grænseoverskridende samarbejde?
  • Hvilke støttemuligheder har de?
  • Hvilke erfaringer har de gjort sig?
  • Deres oplevede udfordringer på det grænseoverskridende ungeområde og dialog om de unges ønsker
  • Hvordan gør de det lettere for unge at være med, eller selv at stå for dansk-tyske projekter?

   

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 19-11-2019

  Drøftet. 

  Region Sønderjylland/Schleswig kan både tilbyde projekter man kan deltage i, og oplyse om muligheder for støtte til projekter. Kravene til projekterne er, at der skal være en dansk og tysk partner.

  Oplysning om forskellige støttemuligheder findes på www.kulturfokus.dk

  Især transportpuljen er nem at søge midler ved.

  Regions Sønderjylland/Schleswig kommer gerne ud på uddannelsesinstitutioner og fortæller om mulighederne for støtte.

   

  Udvalget opfordrer til at unge engagerer sig, og er opsøgende.

   

   

  Afbud: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  ”Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative” er et af de temaer §17, stk.4- Ung i Aabenraa har prioriteret.

   

  Charlotte Helt Brunsgaard fra Kultur og Fritid i Aabenraa Kommune deltager i punktet, og fortæller om de tilbud der er i kommunen.

  Derudover fortæller hun om, hvordan man selv kan starte nye tilbud, og hvilke tilskudsmuligheder der findes.

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 19-11-2019

  Drøftet

  De eksisterende kultur og fritidstilbud i Aabenraa Kommune, kan findes på Aabenraa Kommunes hjemmeside under “aktiv og oplev”, eller fritidsaktiviteter under www.conventus.dk/Aabenraa.

  Hvis man som ung vil starte nye tilbud, kan man engagere sig i Campusrådet, som ikke kun er for studerende.

   

  Udvalget vurderer at der mange kultur og fritidstilbud i kommunen, og at oplysninger om tilbud er let tilgængelige på de nævnte hjemmesider. 

   

   

  Afbud: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Næste møde i udvalget afholdes tirsdag den 25. februar 2020, kl. 15.30-18.30.

  Mødet afholdes i lokale 137, Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2.

   

  På mødet drøftes et udkast til inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor de temaer udvalget har valgt at arbejde med.

   

  Inspirationskataloget forelægges efterfølgende for Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. marts 2020.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 19-11-2019

  -

   

  Afbud: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen