Dagsorden

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 137, Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Udvalg: § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa
Medlemmer: Jonas Nicklas Haase, Julie Bojtang, Kathrine Lund, Jesper Nelleberg Fallesen Ravn, Hans Fedder Hinrichsen Kley, Sebastin F. Larsen, Anton Henneberg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra den 19. november 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommissoriet for §17, stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa, skal udvalget udarbejde et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor de temaer, udvalget har valgt at arbejde med.

  Inspirationskataloget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og evt. andre relevante udvalg og fora.

   

  §17, stk. 4 - Ung i Aabenraa har valgt at arbejde med følgende temaer:

   

  1. Nattelivet

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning til unge i Aabenraa

  4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune

  5. Lokaler til afholdelse af møder

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative

   

  Med baggrund i disse temaer, er der udarbejdet et udkast til inspirationskatalog, der er vedlagt som bilag.

   

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at udkast til inspirationskatalog godkendes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj