Beboerklagenævn

Du kan som lejer eller udlejer klage til Beboerklagenævnet, hvis der opstår lejemæssige uenigheder mellem dig og udlejer i almene boliger (boligforening) eller lejer.

Bor du til leje i en privat bolig, skal du klage til Huslejenævnet.

Beboerklagenævnet behandler uenigheder (tvist), hvis det vedrører

 • Mangler ved indflytning 
 • Varsling af lejeforhøjelse 
 • Manglende vedligeholdelse 
 • Overtrædelse af husordensregler 
 • Varme- og vandregnskab 
 • Istandsættelse ved fraflytning 
 • Tilbagebetaling af depositum 
 • Mistet anciennitet

Beboerklagenævnet behandler ikke uenigheder om

 • Opsigelse af lejemål
 • Huslejens størrelse

Sådan gør du

Du skal skriftligt sende din sag til

Aabenraa Kommune
Beboerklagenævnet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

eller via mail til Nævnssekretariatet

Du skal i din klage præcisere, hvad du ønsker Beboerklagenævnet skal behandle. Du skal vedlægge en kopi af din lejekontakt og relevant dokumentation.

Pris

I 2023 koster det 161 kr. at få behandlet din klage i Beboerklagenævnet.

Beløbet skal indbetales til vores bankkonto

Registreringsnr. 4394

Konto nr. 11961010

Beløbet skal indbetales inden din klage kan behandles i Beboerklagenævnet.

Ofte stillede spørgsmål

 • Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse.

  I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.

 • Der er stor forskel på, hvor hurtig en klage kan afgøres.

  Det er ikke ualmindeligt, at der går 3-6 måneder før der er truffet en afgørelse i en sag.

 • Beboerklagenævnet består 3 personer. 

  Formanden for Beboerklagenævnet er jurist, og udpeges af Statsforvaltningen. De to øvrige medlemmer udpeget af Byrådet og repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer.

  I sager med social karakter deltager en person ved social viden. 

  Beboerklagenævnet har en sekretær, som er ansat i sekretariatet i Plan, Teknik & Miljø ved Aabenraa Kommune.

  Beboerklagenævnet vælges for en 4 årig periode.

 • Du kan klage over Beboerklagenævnets afgørelse til Boligretten senest 4 uger efter du har modtaget nævnets afgørelse. Yderligere oplysninger kan du finde på Boligrettens hjemmeside.

 • Formand
  Pernille Svindt Lentfer
   
  Suppleant: Iben Leisner

  Lejerrepræsentant
  Ketty Lorenzen Andersen

  Suppleant: Morten Berdiin

  Udlejerrepræsentant
  Jens Christian Raun

  Suppleant: Toke Arndal                                                   

  Socialt sagkyndig
  Kristian Jørgensen, Aabenraa Kommune

  Suppleant: Thomas Kjærgaard, Aabenraa Kommune

Kontaktperson

Janni Nielsen Enemark, assistent
Tlf.: 7376 7033 - jne@aabenraa.dk

Telefontid:
Mandag - onsdag: kl. 12.30 - 15.30
Torsdag: kl. 12.30 - 16.00
Fredag: Lukket for telefoniske henvendelser