Huslejenævn

Du kan som lejer eller udlejer klage til Huslejenævnet, hvis der opstår lejemæssige uenigheder mellem dig og din private udlejer eller lejer.

Bor du til leje i en almen bolig(boligforening), skal du klage til Beboerklagenævnet. 

Huslejenævnet behandler uenigheder (tvist), hvis det vedrører:

 • Lejens størrelse
 • Lejeforhøjelse
 • Varsling af lejeforhøjelse
 • Manglende vedligeholdelse/vedligeholdelsesforhold
 • Overtrædelse af husordensregler 
 • Forbrugsregnskaber, varme, vand og el 
 • Istandsættelse ved fraflytning 
 • Tilbagebetaling af depositum

Huslejenævnet behandler ikke uenigheder om:

 • Opsigelse af lejemål
 • Ophævelse af lejemål
 • Udlejers ret til lejligheden 
 • Brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet

Sådan gør du

Du skal skriftlig sende din klage til:

Aabenraa Kommune
Huslejenævnet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

eller via mail til Nævnssekretariatet

Du skal i din klage præcisere, hvad du ønsker Huslejenævnet skal behandle. Du skal vedlægge en kopi af din lejekontrakt samt relevant dokumentation.

Pris

I 2023 koster det 345 kr. at få behandlet din klage i Huslejenævnet.

Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

Beløbet skal indbetales på:

Reg.nr.: 4394
Konto nr.:  11961010

Husk tydeligt at angive navn og adresse. Dokumentation for indbetalingen skal lægges ved klagen. Gebyret refunderes ikke, selvom du får helt eller delvist medhold i klagen.

Beløbet skal indbetales inden din klage kan behandles af Huslejenævnet.

For sager indbragt 1. juli 2015 og derefter skal udlejeren betale et gebyr på 6.597 kr. (pr. 1. januar 2023) til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.

Normtal for 2023

Administration: 3.202 kr.

Vicevært: 2.313 kr.

 

Normtal for 2022

Administration: 2.935 kr.

Vicevært: 2.120 kr.

 

Normtal for 2021

Administration: 2.890 kr.  pr. lejemål

Vicevært: 2.088 kr. pr. lejemål

 

Råd og vejledning

Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave, at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt. Nævnets sekretariat kan i fornødent omgang yde vejledning og bistand om, hvilken type sager der kan indbringes for Huslejenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning. Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejeorganisationer eller hos privat advokat.

Ofte stillede spørgsmål

 • Formand
  Jens Schultz-Hansen

  Suppleant: Iben Leisner 

  Lejerrepræsentant
  Ketty Lorenzen Andersen

  Suppleant: Morten Berdiin

  Udlejerrepræsentant
  Ramesh Paranabas

  Suppleant: Ole Andersen 

  Socialt sagkyndig
  Kristian Jørgensen, Aabenraa Kommune

  Suppleant: Thomas Kjærgaard, Aabenraa Kommune

 • Du kan klage over Huslejenævnets afgørelse til Boligretten senest 4 uger efter du har modtaget nævnets afgørelse. Yderligere oplysninger kan du finde på Boligrettens hjemmeside

 • Uoverensstemmelse eller konflikt ofte i form af en retssag eller længerevarende meningsudveksling.

Kontaktperson

Janni Nielsen Enemark, assistent
Tlf.: 7376 7033 - jne@aabenraa.dk

Telefontid:
Mandag - onsdag: kl. 12.30 - 15.30
Torsdag: kl. 12.30 - 16.00
Fredag: Lukket for telefoniske henvendelser