Byg­nings­for­bed­rings­ud­valget

Bygningsforbedringsudvalget bevilliger penge til istandsættelse af bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse i Aabenraa Kommune.

Udvalgsmøder i 2022

10. marts 2022 (ansøgningsfrist 1. februar)

2. juni 2022 (ansøgningsfrist 2. maj)

8. september 2022  (ansøgningsfrist 1. august)

8. december 2022 (ansøgningsfrist 1. november)

 

Udvalgets medlemmer

Kommunale repræsentanter

Christian Panbo (A)
Løgumklostervej 311
6200 Aabenraa
Telefon: 7462 6674
Mail: cp@aabenraa.dk

Suppleant: Egon Madsen (A)

Søren Frederiksen (V)
Sdr. Landevej 16, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon: 2442 8272 
Mail: sfr@aabenraa.dk

Suppleant: Rasmus Andresen (V)

 

Varetagelse af grundejerinteresser

Jette Hedegaard, Suppleant Poul Erik Jensen. Udpeget af Andelsboligernes Interesseorganisation.

Elise Marloth, Suppleant Bodil Phillipsen. Udpeget af Aabenraa Grundejerforening.

Varetagelse af bevaringsinteresser

Erik Dahlgren, Aabenraa Byhistoriske forening, suppleant Vagn Kristensen. Udpeget af Plan, Teknik & Miljø til varetagelse af bevaringsinteresser.

 

Udvalgets baggrund

I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer §30, har Byrådet den 28. februar 2007 besluttet, at nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg, som yder støtte til bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse.

Bygningsforbedringsudvalget består i henhold til Byfornyelsesloven af 5 medlemmer:

  • 2 kommunale repræsentanter
  • 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser
  • 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.