Byg­nings­for­bed­rings­ud­valget

Bygningsforbedringsudvalget bevilliger penge til istandsættelse af bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse i Aabenraa Kommune.

Udvalgsmøder i 2020

5. marts 2020 (ansøgningsfrist 1. februar)

4. juni 2020 (ansøgningsfrist 1. maj)

3. september 2020  (ansøgningsfrist 1. august)

3. december 2020 (ansøgningsfrist 1. november)

 

Udvalgets medlemmer

Kommunale repræsentanter

Erik Uldall Hansen (A)(formand)
Frueløkke 165
6200 Aabenraa
Telefon: 2334 4453
Mail: euh@aabenraa.dk

Suppleant: Kim Brandt (A)

Søren Frederiksen (V) (næstformand)
Sdr. Landevej 16, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon: 2442 8272 
Mail: sfr@aabenraa.dk

Suppleant: Philip Tietje (V)

Varetagelse af grundejerinteresser

Tage Juul, Suppleant Poul Erik Jensen. Udpeget af Andelsboligernes Interesseorganisation.

Elisa Marloth, Suppleant Bodil Phillipsen. Udpeget af Aabenraa Grundejerforening.

Varetagelse af bevaringsinteresser

Erik Dahlgren, Aabenraa Byhistoriske forening, suppleant Vagn Kristensen. Udpeget af Plan, Teknik & Miljø til varetagelse af bevaringsinteresser.

 

Udvalgets baggrund

I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer §30, har Byrådet den 28. februar 2007 besluttet, at nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg, som yder støtte til bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse.

Bygningsforbedringsudvalget består i henhold til Byfornyelsesloven af 5 medlemmer:

  • 2 kommunale repræsentanter
  • 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser
  • 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Kontaktperson

Frederikke Skovbo Winther, bevaringsarkitekt
Tlf.: 7376 8805 - fsw@aabenraa.dk