Medlemmer

Det fælles udviklingsråd er sammensat af medlemmer fra kommunens mange lokalråd og borgerforeninger. Det består af repræsentanter fra i alt 22 lokalråd og borgerforeninger.

Landsbyernes fællesforum
Hjordkær Lokalråd
Borgerforeningen for Bylderup-Bov
Bolderslev Lokalråd
Genner Lokalråd
Hellevad og Omegns Beboerforening
Ravsted Sogns Borgerforening
Varnæs-Bovrup Borgerlaug
Holbøl Lokalråd
Søgård og omegn Borgerforening
Øster Løgum Sogns Lokalråd
Rens Egnsråd
Fårhus Borger- og Ungdomsforening
Bjerndrup Lokalråd
Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening
Årslev Lokalråd

Lokalbyernes fællesforum

TinglevForum
Løjtland Fællesråd
Kliplev Lokalråd
Felstedegnens Borgerforening
Bov Lokalråd
Ensted Sogns Lokalråd
Rødekro Udviklingsråd

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator / frivillighedspilot
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk