Medlemmer

Det fælles udviklingsråd er sammensat af medlemmer fra kommunens mange lokalråd og borgerforeninger. Det består af repræsentanter fra i alt 22 lokalråd og borgerforeninger.

Landsbyernes fællesforum
Hjordkær Lokalråd
Borgerforeningen for Bylderup-Bov
Bolderslev Lokalråd
Genner Lokalråd / gennerlokalraad@gmail.com
Hellevad og Omegns Beboerforening
Ravsted Sogns Borgerforening / formand@ravsted.dk
Varnæs-Bovrup Borgerlaug
Holbøl Lokalråd / holbol.lr@gmail.com

Søgård og omegn Borgerforening
Øster Løgum Sogns Lokalråd
Rens Egnsråd
Fårhus Borger- og Ungdomsforening
Bjerndrup Udviklingsråd / bjerndrupiudvikling@gmail.com
Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening
Årslev Lokalråd / aarslevlokalraad@gmail.com

Lokalbyernes fællesforum

TinglevForum
Løjtland Fællesråd
Kliplev Lokalråd
Felstedegnens Borgerforening / formand@felstedegnen.dk
Bov Lokalråd
Ensted Sogns Lokalråd
Rødekro Udviklingsråd

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk