Om Det fælles udviklingsråd

Det fælles udviklingsråd fungerer som paraplyorganisation for de mange lokalråd, borgerforeninger mv. i Aabenraa Kommune. Rådet er landdistrikternes talerør til politikerne.

Aabenraa Kommunes 'Det fælles udviklingsråd' fungerer som paraplyorganisation for kommunens lokalråd, borgerforeninger mv. Rådet er landdistrikternes talerør til politikerne. Medlemmerne af Det fælles udviklingsråd består af frivillige ildsjæle, der har en ambition om at være med til at udvikle det lokalsamfund, de bor i.

Det fælles udviklingsråd refererer til kommunens Udvalg for Plan, Teknik og Landdistrikter og holder mindst fire møder om året. To gange om året holder rådet dialogmøder med det politiske udvalg. Til Det fælles udviklingsråd er der tilknyttet en pulje, hvorfra de enkelte landsbyers lokalråd og borgerforeninger kan søge midler. 

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk

Formand Det fælles udviklingsråd
Severin Sivesgaard
23 64 01 72
Sivesgaard@yahoo.dk