Medlemmer af Frivillighedsrådet 2022 - 2025

Frivillighedsrådet fungerer som talerør for de frivillige og er sparringspartner for Social- og Seniorudvalget.

Rådets medlemmer

Karin Rastrup, formand
Røde Kors  
Telefon: 21 68 64 72
Mail: karin@rastrup.net

Gry Mortensen, sekretær
Frivilligcenter
Telefon: 53 70 08 39
Mail: leder@frivilligcenteraabenraa.dk 

Jesper Schultz 
Natteravnene
Telefon: 40 17 36 53
Mail: jesperschultz71@gmail.com

Helle Eggers
Aabenraa Selvhjælp
Telefon: 23 98 22 49
Mail: Heggers50@gmail.com