Referat

torsdag den 22. marts 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget har udarbejdet et forslag til en plejeboligstrategi. Formålet er at skabe grundlag for beslutninger om den fremtidige kapacitetsudvikling på plejeboligområdet i Aabenraa Kommune på kort og lang sigt.

  Forslaget til plejeboligstrategi behandles af Byrådet i april 2012. Der afholdes borgermøde om forslaget til plejeboligstrategi den 29. marts 2012.

  I plejeboligstrategien præsenteres bl.a. visionen for plejeboligområdet og en handleplan med forslag til udbygning, omlægning og nybygning af plejehjemsstrukturen.

  På mødet vil direktør Jakob Kyndal og afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen præsentere forslaget til plejeboligstrategi.

  En forkortet udgave af forslaget til plejeboligstrategi er vedlagt dagsorden. Det samlede materiale i form af hovedrapport, den forkortede udgave af hovedrapporten og bilagsmaterialet kan ses på kommunens hjemmeside.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at plejeboligstrategi 2012-2025 drøftes med henblik på udarbejdelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 22-03-2012

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Kirsten Larsen forlod mødet kl. 10.00.

  Afbud: Gert Larsen, Susanne Beier, Karsten Meyer Olesen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen