Beslutningsprotokol

onsdag den 19. marts 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Bjerre Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  På mødet giver Jakob Kyndal, direktør for Social & Sundhed, en introduktion til organisation og opgaver, udfordringer, økonomi og budgetoverholdelse samt væsentlige politikker.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 19-03-2014

  Orientering kommenteret og taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8268, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægterne for Handicaprådet er der udarbejdet forslag til årsberetning 2013 for Handicaprådet.

  Årsberetningen giver en redegørelse for møder, emner og aktiviteter i Handicaprådet i 2013 og forelægges til behandling i Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådets årsberetning for 2013 godkendes og fremsendes til Byrådet.

  Beslutning Handicapråd den 19-03-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen. Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 19-03-2014

  Ad 1)

  • Stiplan i høring. Der er kommet mange høringssvar.
  • Social- & Sundhedsudvalget arbejder med Birkelund. Bl.a. med oprettelse af pårørendegruppe. Tilsynskoncept godkendt.
  • Der oprettes skoletilbud i forbindelse med det psykiatriske sygehus.
  • Børn- & Undervisningsudvalget arbejder med skolebyggeri – opmærksomhed på tilgængelighed.

  Ad 2)

  • Brugerrepræsentanterne har lavet prioriteret liste over emner til behandling i Handicaprådet.
  • Deltagelse: a)Rejsegilde på Autismecenter Syd. b)Informationsmøde om udbygning af Engvej. c)Dialogmøde § 18.

  Ad 3)

  • Arbejdes med udbygningsplanerne.

  Afbud: Lars Kristensen. Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Invitation til seminardag for kommunale handicapråd ”Gode veje til indflydelse”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 19-03-2014

  Godkendt.

  Fremtidige møder i Handicaprådet afholdes fra kl. 16.30 – 18.30.

  Afbud: Lars Kristensen. Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.