Referat

onsdag den 19. november 2014 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jytte Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Følgende datoer foreslås til Handicaprådets møder i 2015:

  • Onsdag den 21. januar  
  • Onsdag den 18. februar  
  • Onsdag den 18. marts
  • Onsdag den 15. april
  • Onsdag den 20. maj
  • Onsdag den 17. juni
  • Onsdag den 19. august
  • Onsdag den 23. september
  • Onsdag den 21. oktober
  • Onsdag den 18. november
  • Onsdag den 9. december

  Alle møder fra kl. 16.30 – 18.30

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

  at mødeplanen for 2015 godkendes.

  Beslutning Handicapråd den 19-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Kirsten B. Rasmussen, Kaj Westphal