Beslutningsprotokol

torsdag den 19. november 2015 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Kirsten B. Rasmussen. Kaj Westphal (suppleant Jytte Westphal deltog i stedet). Lars Kristensen. H. Kr. Wollesen. Karina T. Rogat
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32776, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Handicaprådet drøfte og tage stilling til oplæg fra forvaltningen vedrørende dialog og kommunikation.

  Forvaltningens drøftelse har taget udgangspunkt i Handicaprådets planche fra start på implementering af Handicappolitikken. Denne ses på bilag. Ligeledes vil indgå tilbagemeldinger fra borgerundersøgelsen, som tidligere er forelagt handicaprådet.

  Visitation & Rehabilitering vil gerne foreslå, at der inviteres til opstartsdialog, hvor der vil deltage sagsbehandlere fra Visitation & Rehabilitering sammen med ledelsen.

  I mødet kan eksempelvis deltage de medlemmer fra Handicaprådet, der måtte ønske det. Ligeledes kan repræsentanter fra andre forvaltninger deltage, idet sagsbehandling i forhold til handicappede sker i 4 afdelinger i Borgerservice - forhold til

  · kontante bevillinger, husleje o. lign,

  · arbejdsmarked

  · pension og forsørgelse,

  · børn og unge

  samt Visitation & Rehabilitering.

  Forslag til program for første møde:

  • Fælles drøftelse af sagsbehandlingen. Hvad er det fælles billede og hvorfor er det forskelligt.
  • Hvad vil vi gerne opnå med sagsbehandling, en fælles drøftelse
  • Hvad vil vi gerne arbejde med
  • Hvad er det første vi gør.

  Første møde foreslås afholdt i januar 2016.

  Forslag til program for andet møde:

  • Opfølgning på møde 1
  • Hvordan gør vi det vi besluttede på møde 1

  Herefter løbende opfølgningsmøder eller status evt. i forbindelse med handicaprådets faste møde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at handicaprådet tager stilling til deltagelse i dialog og kommunikation

  at handicaprådet melder tilbage på ønske om forvaltningsdeltagelse

  at der meldes tilbage med evt. bemærkninger.

  Beslutning Handicapråd den 19-11-2015

  Handicaprådet ser gerne deltagelse af Visitation & Rehabilitering, Jobcenter og Borgerservice.

  Handicaprådet ønsker bl.a. dialog om proces, borgerinddragelse, færre ankesager, kvaliteten i sagsbehandlingen.

  Medlemmer af Handicaprådet plus suppleanter for brugerrepræsentanter deltager.

  Afbud: Kirsten B. Rasmussen, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat, Kaj Westphal (Jytte Westphal deltog som suppleant).