Referat

onsdag den 23. maj 2012 kl. 10:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Byrådets godkendelse af ”Plejeboligstrategi 2012 – 2025” har givet anledning til en revision af ”Information om visitation til og anvisning af plejeboliger”.

  Et udkast til revideret information om visitation til og anvisning af plejeboliger forelægges Seniorrådet med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering vil deltage med henblik på gennemgang af ændringer og besvarelse af evt. spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 23-05-2012

  Seniorrådet tager revision af ”Information om visitation til og anvisning af plejebolig” til efterretning med bemærkning om, at enkelte begreber ønskes tydeliggjort/forklaret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Information om visitation til og anvisning af ældreboliger ønskes revideret, idet de nuværende visitationskriterier ikke har været tilstrækkeligt tydelige. Det har givet anledning til forskelligartet fortolkning i visitationen.

  Samtidig med ændringen af visitationskriterierne ændres ligeledes administrationen af ventelisten, således at borgere, der for anden gang siger ”nej tak” til en ældrebolig, som de har ønsket, fjernes fra ventelisten. Dette af hensyn til behovet for en retvisende venteliste.

  Et udkast til revideret information om visitation til og anvisning af ældreboliger vil blive forelagt Seniorrådet med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering vil deltage med henblik på gennemgang af ændringer og besvarelse af evt. spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 23-05-2012

  Seniorrådet tager revision af ”Information om visitation til og anvisning af ældrebolig” til efterretning med bemærkning om, at enkelte begreber ønskes tydeliggjort/forklaret.