Referat

onsdag den 15. august 2012 kl. 09:30

Mødested: Ældrecenter Grønnegården
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Der var ingen afbud til mødet.

  Jens Peter Johannsen beklagede fraværet af 5 medlemmer ved budgethøringsmødet den 8. august 2012.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra den 13. juni 2012.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Planlægning af Indlæg / temaer på kommende møder:

  September:

  • Status på nye tiltag i hjemmehjælpen v/afdelingschef Bjarne Ipsen
  • Omsorgstandpleje v/overtandlæge Niels Bjørn Lendal
  • Lokalrådsmøde 2012

  Oktober:

  · Ældre & Sexualitet v/kommunelæge Dorte Alnor Wandal

  · Valg 2013

  · Kommunens ældrepolitik

  Ovennævnte planlægning/disponering er foreløbig.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Foreløbig disponering taget til efterretning.

  Seniorrådet understreger ønsket om løbende opfølgning på klagesager – herunder robotstøvsugning og rengøring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse på mødet med udvalgsformændene for hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

  Iflg. aftale med formændene – Svend Hansen Tarp & Karsten Meyer Olesen – er mødet  fastlagt til:

  torsdag den 20. september 2012 kl. 14.00 – 16.00 i lokale 123 (underetagen) på rådhuset i Aabenraa.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Seniorrådet ønsker flg. punkter drøftet på mødet:

  • Budgettet for 2013
  • Ulemper i forbindelse med nedlæggelsen af Klagerådet
  • § 79
  • Fremtidsperspektiver
  • Bloktilskud – ekstraindsats på ældremområdet

  • Seniorrådsmedlemmernes repræsentation i bruger-/
   pårørenderåd på plejehjemmene
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Til Seniorrådets orientering forligger nedenstående rapporter fra uanmeldte tilsynsbesøg på flg. plejecentre:

  • Kliplev Plejecenter, 18. april 2012
  • Diakonhjemmet Enggården, 8. maj 2012
  • Ældrecenter Møllemærsk, 6. juni 2012
  • Birkelund Plejecenter, 23. maj 2012
  • Rise Plejehjem, 13. juni 2012
  • Plejecenter Midtpunktet, 21. juni 2012
  • Bovrup Plejecenter, 26. juni 2012
  • Plejecenter Grønningen, 3. juli 2012

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Tilsynsrapporterne blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Elektroniske referater
   12 lokalrådsmedlemmer har reageret på opfordringen og oplyst e-mail adresser for fremover at modtage Seniorrådets referater. Referaterne sender fremover KUN til de 12.

  • Danske Ældreråd – Indbydelse til temadag ”Ældrerådsvalg 2013” (vedlagt i kopi). Fælles tilmelding til Sekretariatet – inden 10. september.

  • Dansk Gerontologisk Selskab – publikation ”Udfordringer i det aldrende samfund”

  • ÆldreForum – publikation ”Årsberetning 2011”

  • Viss.dk – publikation ”Kurser 2012”

  • Magasinet ”Pensionisten – juni/juli 2012”

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Seniorrådet spørger til rigtighed vedr. udsendelse af elektroniske referater.

  Sekretariatet henviser til rådets beslutning af 13. juni 2012 (pkt. 6).  Som nævnt i ovenstående har ”blot” 12 lokalrådsmedlemmer givet udtryk for ønsket om tilsendelse af Seniorrådets referater fremover.

  Nedenstående 3 rådsmedlemmer ønsker at tilmelde sig Dansk Ældreråds temadag om ”Ældrerådsvalg 2013” den 10. oktober 2012 i Kolding:

  • Anna Marie Nielsen
  • Lilly Kvist Christensen
  • Kristian Hansen

  Sekretariatet foretager fælles tilmelding.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af:

  • Halvårsregnskabet – fremsendt til Seniorrådets medlemmer den 20. juli 2012.

  • Budgethøringsmødet den 8. august 2012.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Det fremsendte halvårsregnskab blev taget til efterretning.

  Kassereren opfordrede til at medbringe køresedler til mødet den 12. september 2012.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra flg. udvalg:

  1. Kostudvalg
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Trafikudvalg
  4. Bladudvalg
  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  1. Kostudvalg
   Efterårets prøvesmagning finder formentlig sted i september (nærmere dato følger). Ud over Kostudvalget ønsker Hanne Larsen & Kristian Hansen at deltage i prøvesmagningen mod egenbetaling.

  2. Bygge- og boligudvalg
   Chr. Torp rapporterer at samarbejdet med Arwos fungerer godt.

  3. Trafikudvalg
   Intet.

  4. Bladuvalg
   Intet.

  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg
   Intet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på Årsmøde 2012 – den 26. september – er flg.

  • Foromtale i Ruden 2/2012 har fundet sted

  • Der er udarbejdet annonce til indrykning i ugerne 37 og 38 i flg. medier:
   Aabenraa Ugeavis
   Ugebladet for Tinglev
   Ugeavisen Bov & Omegn.
   Annonceudgifterne er ca. 6.000 kr.

  • Seniorrådets medlemmer har fået tilsendt et antal løbesedler til uddeling/ophæng på relevante steder. Yderligere eksemplarer kan bestilles i sekretariatet.

  • Sekretariatet varetager flg. opgaver:
   a) indrykning af annonce
   b) invitation af pressen
   c) opfølgning med Bjarne Ipsen
   d) anden omtale (hjemmeside m.m.)

  • Seniorrådet varetager flg. opgaver:
   a) opfølgning med bibliotekerne
   b) invitation af  eksterne deltagere (medlemmer af de øvrige sønderjyske senior-/ældreråd)
   c) Fotografering på mødet (til Ruden)
   d) eventuelt

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2012

  Dagsordenspunktet blev gennemgået med flg. bemærkninger til følge:

  Hanne Larsen sørger for opfølgning med Aabenraa Bibliotekerne.

  Anna Marie Nielsen sørger for at invitere eksterne deltagere samt borgmesteren.

  Sam Amtoft sørger for fotografering.

  (Rudens redaktion henstiller til billederne tages i en høj opløsning.)