Udvalg og råd under Senior­rådet

Der er nedsat en række råd og udvalg under Seniorrådet.

Udvalg for trafik- og byplanlægning:

Bygge- og boligudvalg:

Udvalg for sundhed, miljø og madservice:

Bladudvalg - Ruden:

§ 79-udvalg:

Observatører til plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd:

Plejehjemmet Rise Parken: Sønnick Andresen og Hans Kristian Wollesen

Plejehjemmet Bovrup: Annette Frederiksen

Plejehjemmet Birkelund: Lise Christensen

Diakonhjemmet Enggården: Dieter Johannsen

Plejehjemmet Grønnegården: Ledig

Plejehjemmet Kirketoften: Ingrid Nielsen 

Plejehjemmet Grønningen: Karsten Kjeldsen

Plejehjemmet Lergården: H.C. Bock og Ina Maretti Leiberg

Plejehjemmet Rønshave: Torben Enevoldsen

 

 

Kontaktperson

Rita Kruse Røjkjær, administrativ medarbejder
Tlf.: 7376 7100 - rkroe@aabenraa.dk