Sønderjyllands­hallen

Fondens formål er at stille Sønderjyllandshallen til rådighed for arrangører af teater, opera, ballet, kongresser, koncerter, mødevirksomhed, udstillinger m.v. Fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, hvoraf Aabenraa Byråd udpeger et medlem.

Aabenraa Byråd har udpeget

Povl Kylling Petersen (A)
pkp@aabenraa.dk