Dora og Peter Christian Hansens mindelegat

Legatets midler anvendes til fordel for:

  • Familier med sukkersyge børn op til 18 år
  • Familier med gangbesværede børn op til 18 år
  • Familier med andre sygdomsramte eller handicappede børn

Aabenraa Byråd har udpeget

Thomas Andresen (V)
Nørremarken 11
6360 Tinglev
Telefon: 4015 4550
Mail: tand@aabenraa.dk

Karsten Meyer Olesen (A)
Skovbovænget 25 
6360 Tinglev
Telefon: 2913 3292 
Mail: kmol@aabenraa.dk

Hvem kan søge Dora og Peter Christian Hansens mindelegat?