Dora og Peter Christian Hansens mindelegat

Legatets midler anvendes til fordel for:

  • Familier med sukkersyge børn op til 18 år
  • Familier med gangbesværede børn op til 18 år
  • Familier med andre sygdomsramte eller handicappede børn

Aabenraa Byråd har udpeget

Jan Riber (K)
Nørregade 35
6330 Padborg

Telefon: 29 32 03 30
Mail: jrj@aabenraa.dk

Michael Christensen
Nørtoft 11, Kollund
6340 Kruså

Telefon: 2330 3346
Mail: mc@aabenraa.dk

Hvem kan søge Dora og Peter Christian Hansens mindelegat?