Henriette Marie Hansens Legat

Legatportionerne uddeles hvert år den 1. september. Legatets formål er ”at give støtte til unge mænd og kvinder af danske sindelag fra det af Rødekro Kommune omfattende Hjordkær sogn til hjælp til uddannelse, være sig af faglig eller boglig art, når de må fraflytte sognet for at opnå denne uddannelse”.

Byrådet i Aabenraa Kommune har besluttet at Social- og Seniorudvalget varetager legatbestyrelsens opgaver.

Hvem kan søge Henriette Marie Hansens Legat?

Kontaktperson

Monika Hansen Jacobsen, regnskabskonsulent
Tlf.: 7376 7202 - moh@aabenraa.dk