Marie Thomsens mindelegat

Legatets formue består af beboelsesejendomme. Ejendommenes lejligheder tildeles enlige, hæderlige dansksindede kvinder eller ægtepar over 55 år som fribolig efter legatbestyrelsens bestemmelse.

Legatet bestyres af den danske sognepræst ved Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa, et dansksindet medlem af Aabenraa Byråd samt et medlem af stifterens slægt.

Byrådet i Aabenraa Kommune har udpeget

Christian Panbo (A)
Løgumklostervej 311
6200 Aabenraa
Telefon: 7462 6674
Mail: cp@aabenraa.dk

Legatet administreres af Lena Mathiesen, som kan kontaktes på mail administrator@mariethomsen.dk, telefon 2576 6888.