Den dansk-tyske grænse­vandløbs­­kommission

Kommissionens opgave er at behandle og afgøre sager vedr. vandløb og søer, der danner grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Aabenraa Byråd har udpeget

Erik Uldall Hansen
Socialdemokratiet
Viceborgmester, Næstformand for Økonomiudvalget, Formand for Udvalget for Bæredygtig Udvikling
Frueløkke 165
6200 Aabenraa
mobil: 2334 4453
Mail euh@aabenraa.dk

Hinrich Carsten Jürgensen (suppleant)
Flensborglandevej 71
6360 Tinglev
Mail: hcj@bdn.dk