Vand­Oplands­Styregruppe

Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet har indgået en aftale om hvordan der skal laves nye vådområder og ådale. Der er nedsat en styregruppe for hvert vandområde, hvor hver kommune må udpege et byrådsmedlem.

Aabenraa Byråd har udpeget

Arne Leyh Petersen (O)
Telefon: 2029 0520
Mail: arlp@aabenraa.dk