Bo & Aktivitet

Bo & Aktivitet rummer Aabenraa Kommunes 9 bosteder, og 2 samværstilbud til voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Til kontaktrådet for Autismecenter Syd udpeges en repræsentant blandt social- og sundhedsudvalgets medlemmer.

Aabenraa Byråd har udpeget:

Jette Julius Kristiansen (O)
Brunde Kirkevej 19
6230 Rødekro
Mail: jjk@aabenraa.dk