Kontaktrådet for Hjernecenter Syd

Hjernecenter Syd varetager tilbud og opgaver i forhold til borgere med hjerneskade.

Til kontaktrådet for Hjernecenter Syd udpeges en repræsentant blandt social- og sundhedsudvalgets medlemmer.

Aabenraa Byråd har udpeget:

Michael Christensen (SF)
Nørtoft 11, Kollund 6
340 Kruså
Telefon: 3054 6611 / 2330 3346
Mail: mc@aabenraa.dk