Beredskabs­kommissionen

Der er etableret en fælles beredskabskommission for Brand & Redning Sønderjylland.

I beredskabskommissionen indgår borgmesteren, to kommunalbestyrelsesmedlemmer og brandkaptajner fra hver kommune samt politidirektøren og en repræsentant for beredskabforbundet.

Haderslev Kommune:

 • Borgmester H. P. Geil
 • Byrådsmedlem Janni Pohl
 • Byrådsmedlem Søren Rishøj Jakobsen
 • Brandkaptajn Kristian Jochimsen
 • Brandkaptajn Lars Damkjær (observatør uden stemmeret)

Aabenraa Kommune:

 • Borgmester Thomas Andresen
 • Byrådsmedlem Kim Brandt
 • Byrådsmedlem Søren Frederiksen
 • Brandkaptajn Tommy Riisgaard
 • Brandkaptajn Ib Schmidt (observatør uden stemmeret)

Tønder Kommune:

 • Borgmester Henrik Frandsen
 • Byrådsmedlem Bo Jessen
 • Byrådsmedlem Eike Albrechtsen
 • Brandkaptajn Brian Severin
 • Brandkaptajn Kim Clausen (observatør uden stemmeret)

Andre medlemmer:

 • Politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi, Jørgen Meyer eller stedfortræder
 • Kredsleder Dorte Jensen (observatør uden stemmeret)

Sekretær for beredskabskommissionen er Beredskabsdirektøren.

Beredskabskommissionens valgperiode følger den kommunale valgperiode og medlemmerne er således valgt for perioden 01.01.2018 til og med 31.12.2021. Beredskabskommissionen konstituerer sig selv på deres første møde, dog således at formand og næstformand skal være borgmestre.