Referat

tirsdag den 11. marts 2014 kl. 17:00

Mødested: Ø3
Udvalg: Beredskabskommissionen
Medlemmer: Thomas Andresen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Michael Christensen, Ib Schmidt, Tommy Riisgaard, Ervin Moldt, Erik Lykke Sørensen, Syd og Sønderjyllands Politi
Bemærkninger: Mødet blev afholdt på Padborg brandstation, Plantagevej 8 C, Padborg
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7027, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Beredskabskommissionen den 11-03-2014

  Beredskabskommissionens deltagere præsenterede sig, og dagsordenen blev godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51105, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Brand & Redning har udarbejdet introduktionsprogram for Beredskabskommissionen.

  Introduktionsprogrammet suppleres med en temarundtur til Brand & Rednings 13 brandstationer, den 26. maj kl. 8.00-17.00, afsluttende med aftensmad på en af stationerne.

  Invitation til temarundturen udsendes i uge 21.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at orienteringen på mødet tages til efterretning, og

  at introduktionsprogrammet godkendes.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 11-03-2014

  Orienteringen blev taget til efterretning og introduktionsprogrammet blev godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/35797, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Brand & Redning fremlægger drifts- og økonomirapport for 2013.

  Årsrapporten indeholder en beskrivelse af Operativ afdeling, Forebyggende afdeling samt Administration og Økonomi.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at drifts – og økonomirapporten tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 11-03-2014

  Årsrapport 2013 taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32246, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  I aftalen om redningsberedskabet i 2013 – 2014, fremgår nu, at ungdomsbrandværn kan støttes med enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen. Støtten forudsætter, at det enkelte ungdomsbrandværn har en aftale med kommunen, samt at kommunen søger om støtte til de aktiviteter, som er godkendt fra Beredskabsstyrelsens side.

  Der findes to ungdomsbrandværn i Aabenraa Kommune. Aabenraa Ungdomsbrandværn og Grænseegnens Ungdomsbrandværn. Begge steder støtter Aabenraa Brand & Redning ungdomsbrandværnene, både med materiel og lokaler. Denne støtte har været naturlig, og er udviklet igennem tiden. Der har dog ikke været en egentlig samarbejdsaftale mellem Brand & Redning og de to ungdomsbrandværn.

  Der er en kort samarbejdsaftale under udarbejdelse, som skitserer rammerne for det allerede eksisterende samarbejde.

  Økonomi og afledt drift

  Afholdes indenfor eksisterende budget.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at Aabenraa Brand & Redning bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale med de to ungdomsbrandværn.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 11-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51105, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  1. Førstehjælper-ordning i Felsted

  Brand & Redning giver en orientering om ny etableret førstehjælper-ordning i Felsted pr. 1. februar 2014

  2. Regulering af gebyr på ABA anlæg

  Jf. bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer, af 20. december 2013, er gebyret for en blind alarm steget til 5.050,00 kr. pr. 15. januar 2014.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7028, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  Der påtænkes afholdt møde i Beredskabskommissionen i maj og i november måned.

  Møderne påtænkes afholdt på brandstationerne.

  Beredskabschefen medbringer forslag til mødedatoer.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7032, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Beredskabskommissionen den 11-03-2014

  Indkvartering og forplejning berettede om befolkningskurser/forebyggelseskurser.