Referat

torsdag den 4. december 2014 kl. 16:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Beredskabskommissionen
Medlemmer: Thomas Andresen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Michael Christensen, Ib Schmidt, Tommy Riisgaard, Ervin Moldt, Erik Lykke Sørensen, Syd og Sønderjyllands Politi
Bemærkninger: Ervin Moldt var fraværende med afbud.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7027, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  Godkendt.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51105, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Jf. beslutning den 11. marts har der været et intro-program bestående af én besøgsrunde og én orientering om forebyggelsesområdet.

  Der gives på dette møde en orientering om det operative område og driftsafdelingen. Med denne gennemgang er introduktionsprogrammet fuldført.

  Der vil på mødet blive givet en orientering om drifts- og operativ afdeling via en PowerPoint præsentation.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/14960, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler for budgetåret 2015.

  Til Beredskabskommissionen er der på investeringsoversigten 2015 afsat 0,5 mio. kr. Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen.

  Projektet er indkøb af brugt automobilsprøjte til station Kliplev. Aabenraa Brand & Redning forventer, at indkøbet er afsluttet med udgangen af 1. eller senest 2. kvartal 2015.

  Beredskabschefen indstiller,

  at  der frigives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anskaffelse af køretøjer, finansieret af afsat rådighedsbeløb for 2015.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  Anbefales godkendt, med bemærkning om

  at  køb af brugt automobilsprøjte til Kliplev gennemføres så hurtigt som muligt, og

  at  eventuelle overskydende midler anvendes til øvrige køretøjer og materiel i beredskabet.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17715, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Der orienteres omkring bevillingskontrollen pr. 30. september 2014.

  Ved denne bevillingskontrol blev der givet en tillægsbevilling på driften på 300.000 kr. Disse er anvendt til indkøb af en brugt automobilsprøjte til Bylderup-Bov.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  bevillingskontrollen tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  Taget til efterretning.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38665, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren og beredskabschefen giver en aktuel orientering om processen i Sønderjylland, herunder besparelsesmuligheder i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  orienteringen tages til efterretning, og

  at  besparelsesmulighederne for Aabenraa Kommune drøftes.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  1. at  taget til efterretning, og

  2. at  drøftet. Besparelsesmulighederne for Aabenraa Kommune konkretiseres ud fra rapportens bilag 2, og præsenteres på næste møde i Beredskabskommissionen.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34356, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Projektperioden for Interreg 4A afsluttes i løbet af foråret 2015.

  Projekt 5A åbner, og der sonderes omkring mulighederne for en fortsættelse af det opstartede arbejde.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  Aabenraa Brand & Redning indgår i projekt 5A, på lignende vilkår som projekt 4A.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  Godkendt.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51105, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Beredskabschefen orienterer om:

  a. Nytårsparole

  b. Olieforureningsindsats på Danbalt A/S

  c. Eventuel betaling for brandhanevand

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7032, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  Syd- og Sønderjyllands Politi orienterede om indsatsledervagten i politikredsen.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.