Grundliste­udvalget

Enhver dansk statsborger mellem 18 og 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som nævning og domsmand. Hvervet er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor pligt til at møde op i retten i de fire år som udtagningen gælder. Der udbetales vederlag for hvervet.

Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunens grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender den til landsretten. Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd i en retssag.

Grundlisterne skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere.


Aabenraa Byråd har valgt:

Egon Madsen (A) (formand)
Callesensvej 3
6230 Rødekro 
Telefon: 2987 3737
Mail: emad@aabenraa.dk

Lars Nielsen 

Charlotte Pia Gudbrandsen 

Susanne Provstgaard (V)
Molevej 10A
Kollund
6340 Kruså
Telefon: 2092 2276
Mail: sdp@aabenraa.dk

Carina F. Davidsen (V)
Barsmark Bygade 116
Løjt Kirkeby 
6200  Aabenraa 
Telefon: 6171 0782
Mail: cfd@aabenraa.dk

Ofte stillede spørgsmål

 • Borgerligt ombud er en opgave, man som borger har pligt til at tage del i.

  Eksempler på borgerligt ombud er:

  • Kommunalbestyrelsesmedlem
  • Regionsrådsmedlem
  • Domsmand
  • Nævning
  • Tilforordnet vælger ved valg

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk