Grundliste­udvalget

Enhver dansk statsborger mellem 18 og 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som nævning og domsmand. Hvervet er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor pligt til at møde op i retten i de fire år som udtagningen gælder. Der udbetales vederlag for hvervet.

Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunens grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender den til landsretten. Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd i en retssag.

Grundlisterne skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere.


Aabenraa Byråd har valgt:

Severin Sivesgaard (formand)
Bjerndrup Bygade 32
6200 Bjerndrup
Telefon: 23 64 01 72
Mail: sivesgaard@yahoo.dk

Werner Jensen
Uglekær 67
6200 Aabenraa
Telefon: 52 58 10 88
Mail: basletni@gmail.com

Jens Wistoft (V)
Aabenraavej 22A
6340 Kruså
Telefon: 20 13 36 99
Mail: jnw@aabenraa.dk

Egon Madsen (A)
Vestervang 4
6230 Rødekro
Telefon: 29 87 37 37
Mail: emad@aabenraa.dk

Lars Nielsen
Nørrehaven 44
6360  Tinglev
Telefon: 42 50 46 04
Mail: larstn66@gmail.com

Ofte stillede spørgsmål

 • Borgerligt ombud er en opgave, man som borger har pligt til at tage del i.

  Eksempler på borgerligt ombud er:

  • Kommunalbestyrelsesmedlem
  • Regionsrådsmedlem
  • Domsmand
  • Nævning
  • Tilforordnet vælger ved valg

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk