Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Rådet drøfter kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestre i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Aabenraa Byråd har udpeget:

Jan Riber Jakobsen (C)
Nørregade 35
6330 Padborg
Telefon: 2932 2530
Mail: jrj@aabenraa.dk


Stedfortræder: Ole Strandlyst 

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk