Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Rådet drøfter kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestre i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Aabenraa Byråd har udpeget:

Thomas Andresen (V)
Nørremarken 11
6360 Tinglev
Telefon: 4015 4550
Mail: tand@aabenraa.dk
Stedfortræder: Ejler Schütt (UP)

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk