Partnerskabs­aftaler

I Aabenraa Kommune samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om at skabe vækst . Samarbejdet er i nogle sammenhænge formaliseret via partnerskabsaftaler. Hver enkelt partnerskabsaftale er unik og beskriver de konkrete indsatsområder, som samarbejdet omhandler. Kontakt os, hvis du har en idé til et nyt konkret partnerskab.