Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vi er en kommune i sund vækst

Sund Vækst er ikke kun navnet på kommunens vækststrategi. Det er også et mål, vi arbejder hen imod sammen med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Og vi er godt på vej.

  Visionen med vækststrategien er, at Aabenraa Kommune vil være:

  • et aktivt og sundt fællesskab
  • et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og uddannelse, logistik og fødevarer
  • drivkraft i en dynamisk grænseregion

  Vækststrategien er en tværgående strategi, der udover at være strategi for kommuneplanlægningen også er strategi for bosætning og erhvervsudvikling. 

  Vækststrategi 2016-28 tager afsæt i den tidligere planstrategi fra 2012 samt Vækstplan 2018. I strategien fokuseres den fremadrettede udviklingsindsats med det formål at styrke kommunens konkurrencekraft og indtægtsgrundlag. Den er sammen med Vækstplan 2018 med til at give svaret på, hvad vi gør som kommune for at gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og drive virksomhed i Aabenraa Kommune.

  Vækstplanen blev vedtaget af byrådet i juni 2014 og indeholder en række konkrete projekter, som vi gennemfører frem mod 2018. Projekterne i Vækstplan 2018 bygger videre på kommunens styrkepositioner inden for: 

  • Sundhed og læring
  • Vilje til virksomhed

  Sundhed og læring er i centrum i en række projekter, der gennemføres frem mod 2018. Projekter såsom Aktiv Campus Aabenraa kobler sundhed og læring sammen i en fælles campus i Aabenraa by, hvor de studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser får nye fysiske rammer at lære og leve i.

  Vilje til virksomhed har afsæt i kommunens styrkepositioner indenfor transport og logistik. I Aabenraa Kommune er transport og logistik en stærk branche, der forbinder Danmark med Europa. Aabenraa Kommune er porten til Europa og tilbyder helt særlige muligheder inden for logistik og transport qua kommunens beliggenhed og serviceniveau som Gate Denmark.

  Med projekterne i Vækstplan 2018 ønsker vi at blive endnu mere attraktiv at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i. Vi ønsker, at borgere og virksomheder genkender billedet af en kommune i sund vækst og bidrager til fortællingen. For at få et indtryk af kommunens image, gennemfører vi hvert år en image-analyse.

   

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer