Vi er en kommune i sund vækst

Sund Vækst er ikke kun navnet på kommunens vækststrategi. Det er også et mål, vi arbejder hen imod sammen med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Og vi er godt på vej.

Et enigt Byråd vedtog i december 2018 Aabenraa Kommunes Vækstplan 2022, der skal bidrage til, at Aabenraa Kommune gennem en målrettet indsats realiserer kommunens Vækststrategi 2018-2030, ”Sund Vækst”, som Byrådet vedtog i juni 2018.

Vækstplanen indeholder i alt 33 indsatser, der alle forfølger et spor og et fokuspunkt i Vækststrategien.

Der er  således skabt en rød tråd fra Vækststrategiens strategiske spor, dens fokuspunkter med tilhørende målsætninger og videre til indsatserne. De 33 indsatser er indbyrdes forskellige og rummer en vifte af forskellige mål og handlinger til gavn for borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune.

Vækstplan 2022 omfatter således blandt andet en Datacenterstrategi med 69 handlinger, der skal skabe arbejdspladser og bosætning afledt af datacentre, og en styrket indsats over for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der skal hjælpe flere i job eller uddannelse og reducere antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp.

Vækstplanen omfatter endvidere en indsats om at skabe livskraftige lokalsamfund gennem en række investeringer i de fysiske rammer i lokalsamfundene samt etablering af et nyt Sundhedshus i Aabenraa.  

Man kan også se i vores Vækstplan, at vi er optagede af, hvordan Aabenraa Kommune lokalt yder et bidrag til Danmarks opfyldelse af FN’s verdensmål alle de steder, hvor det giver mening. Det er for eksempel inden for bæredygtige byer og lokalsamfund, sundhed og trivsel og klimatilpasning.

Det er også vigtigt, at Vækstplan 2022 er et dynamisk redskab, der evalueres og revideres, så den tilpasses udviklingen i Aabenraa Kommune, Danmark og globalt. Vi vil årligt forelægge Byrådet en status for opfyldelsen af vækstplanen, og der udarbejdes en midtvejsevaluering i 2020. Endelig er det helt afgørende, at indsatserne i Vækstplan 2022 er med til at gøre Aabenraa Kommune endnu mere attraktiv at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i, og vi ønsker, at borgere og virksomheder genkender billedet af en kommune i sund vækst og bidrager til fortællingen.