Vi skaber sundhed og læring

I Aabenraa Kommune vil vi skabe Det Gode Liv sammen med borgerne, virksomhederne og foreningerne.
I vores optik er sundhed og læring hovedingredienserne i et godt liv.
Vil du være med til at skabe sundhed og læring i Aabenraa Kommune?

Sundhed og læring er ikke bare vigtige byggesten for et godt liv; det er også to styrkepositioner i Aabenraa Kommunes profil:

I de kommende år kommer du til at møde en massiv opbygning af sundhedsfaglighed i Aabenraa. Blandt andet i kraft af de 2000 medarbejdere på de to nye sygehuse - akutsygehuset og psykiatrisygehuset.

Denne kæmpe kompetenceklynge åbner nye muligheder for forskning, forretning, iværksætteri og erhvervsudvikling – blandt andet inden for velfærdsteknologi og sundhedsinnovation.

Du vil også opleve, at flere og flere unge vælger at studere i Aabenraa og at nye uddannelser åbner i byen. Blandt andet sygeplejerskeuddannelsen, der åbner i 2017 sammen med resten af UC Syds nye campus, der også kommer til at huse pædagog- og socialrådgiveruddannelserne.

Aabenraa er med andre ord ved at udvikle sig til en reel studieby, og derfor indgår vi partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, samarbejder med vækstiværksættere og udvikler studie- og ungemiljøet sammen med de studerende.

Skal vi sammen skabe vækst gennem sundhed og læring?

Lyder dette setup spændende for din virksomhed?

Uanset om du repræsenterer en virksomhed, en uddannelsesinstitution, en forskningsenhed, en brancheorganisation eller en bygherre, så vil vi gerne afsøge mulighederne for at samarbejde om at skabe sundhed og læring i Aabenraa Kommune.

I menuen i højre spalte kan du se, hvad Aabenraa Kommune gør og vil med sundhed og læring - vi har blandt andet lavet en ambitiøs Vækstplan 2018 og Vækststrategi Sund Vækst. Du kan også blive klogere på, hvordan vi eventuelt kan samarbejde. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os direkte for en uformel drøftelse.

Kommunen skaber moderne rammer

Fra Aabenraa Kommunes side er vi i fuld gang med at skabe sundhed og læring inden for vores kommunale ansvarsområder:

Vi bygger tre nye folkeskoler i henholdsvis Aabenraa, Bov og Rødekro. Men moderne rammer er ikke nok i sig selv. Derfor sætter vi også to ambitiøse bevægelses- og læringsprojekter, der begge er støttet af A.P. Møller Fonden, i søen: Vi indfører tysk fra 3. klasse og sætter gang i Projekt SundSkole 2020, der kobler bevægelse sammen med øget læring.

Byplanmæssigt understøtter vi sundhed og læring ved at lave byudvikling, der understøtter bevægelse, fx den nye Strandpromenade i Aabenraa og flere cykelstier og cykelbaner i hele kommunen.

Men det største projekt er udviklingen af området Aktiv Campus Aabenraa: Det omfatter en del af uddannelsesinstitutionerne, en ny Multiarena, der indvies i 2017 og en ny Campusrambla tværs over Ringriderpladsen, der binder uddannelsesdelen af campusområdet sammen med fritidsdelen af campusområdet.

Vær en aktiv medborger og få til støtte til at skabe sundhed og læring

Er du en de mange borgere, der gennem foreningsarbejde eller frivilligt engagement ønsker at gøre en forskel for de mange fællesskaber, som vores kommune består af?

Så kan du søge støtte til at kickstarte nye events og aktiviteter, der kan sætte Aabenraa Kommune på landkortet med sundhed, læring og andre styrkepositioner, vi ønsker at brande.