Vækststrategi

Sund Vækst - Vækststrategi 2018-30 er også Aabenraa Kommunes planstrategi, der sætter retning for kommunens udvikling frem mod 2030.

Her kan du læse og downloade vækststrategien Sund Vækst.

Det er også muligt at se den tidligere vækststrategi Sund Vækst 2016-28

Der er udarbejdet en ny Vækstplan, som skal omsætte strategiens målsætninger til konkrete handlinger. 

Kontaktperson

Thomas Overgaard Jensen, fuldmægtig
Tlf.: 7376 6369 - toje@aabenraa.dk