Vision 

"Om 5 år skal Ålandet være kendt som en velfungerende, hyggelig og handlekraftig landsbyklynge, hvor det
landlige hverdagsliv kendetegnes ved stærke fællesskaber og naturoplevelser"

Mål

  1. Fællesskaber på tværs
  2. Gode hverdagstilbud
  3. Natur- og Kulturoplevelser for alle
  4. Ålandet i fokus

Initiativpulje Ålandets ansøgningsfrister i 2022

25. februar 
22. april
26. august
28. oktober

Søg puljen her
Information til ansøgere
Eksempler på initiativpuljeprojekter

Har du spørgsmål? så er du velkommen til at kontakte den lokale puljegruppeformand: Martin Bösselmann på tlf. 20 40 83 62 

 

Lokale kontaktpersoner

Findes i "introduktion til Områdefornyelse Ålandet_wt" på side 15 og på Bylderup-Bov.dk

Støtte til områdefornyelsen

Områdefornyelse Ålandet støttes af Indenrigs- og boligministeriet

Kontaktperson

Lene Nebel Teamleder
lne@aabenraa.dk tlf. 7376 7050