Vision 

"Om 5 år skal Ålandet være kendt som en velfungerende, hyggelig og handlekraftig landsbyklynge, hvor det
landlige hverdagsliv kendetegnes ved stærke fællesskaber og naturoplevelser"

Mål

  1. Fællesskaber på tværs
  2. Gode hverdagstilbud
  3. Natur- og Kulturoplevelser for alle
  4. Ålandet i fokus

Initiativpulje Ålandets ansøgningsfrister i 2023

24. februar 
21. april
25. august
27. oktober

Søg puljen her
Information til ansøgere
Eksempler på initiativpuljeprojekter

Har du spørgsmål? så er du velkommen til at kontakte den lokale puljegruppeformand: Martin Bösselmann på tlf. 20 40 83 62 

 

Lokale kontaktpersoner

Findes i "introduktion til Områdefornyelse Ålandet_wt" på side 15 og på aalandet.dk

Støtte til områdefornyelsen

Områdefornyelse Ålandet støttes af Indenrigs- og boligministeriet

Kontaktperson

Naja Laura Emilie Barlach Hansen Projektleder
nlhan@aabenraa.dk