Område­for­nyel­se­ Ting­lev

I 2019 - 2022 gennemfører Aabenraa Kommune, styregruppen Tinglev og lokalsamfundet områdefornyelse i Tinglev. Områdefornyelsen har temaet synligt byfællesskab og har til formål at fremtidssikre Tinglev som attraktiv bosætningsby. Områdefornyelsen støttes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Baggrund

På baggrund af udviklingsplanen fra 2016, "Tinglev, mere end du tror", har Aabenraa Kommune søgt og opnået statslig støtte til områdefornyelse af Tinglev.  Områdefornyelsen skal fremtidssikre Tinglev som attraktiv bosætningsby ved at følge op på en række indsatser fra Udviklingsplanen. Aabenraa Kommune og Transport- Bygnings- og Boligministeriet investerer i alt 6,4 mio. kr. i områdefornyelsen. Den statslige støtte udgør 2,1 mio. kr. og Aabenraa Kommunes egenfinansiering 4,3 mio. kr. 

Pengene i områdefornyelsen er fordelt på 4 projekter. Projekterne blev i 2017 og 2018 prioriteret i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og frivillige arbejdsgrupper under Styregruppen Tinglev. Projekterne er beskrevet Områdefornyelsesprogram Tinglev - Synligt Byfællesskab

Områdefornyelse Tinglev - Synligt Byfællesskab

Vision

"Tinglev skal være kendt for et synligt og aktivt byfællesskab, der afspejler byens mange kvaliteter og helt særlige tværkulturelle identitet"

Overordnede Mål  

1: Byfællesskab - Aktive hverdagsrum:
Centrale byrum med fokus på uformelle hverdagsmøder og bylivsskabende aktiviteter, skal danne rammen for et synligt byfællesskab.

2: Synlighed - Oplevelser langs hovedgaden:
Tinglevs ansigt udadtil skal synliggøre byens mange kvaliteter og ”byde velkommen”.

3: Løftestang for udvikling:
Områdefornyelsen skal løfte udviklingen i Tinglev og bane vejen for byens mange lokale initiativer.

Projektstatus maj 2021

Initiativpuljen

Der er stadig midler i initiativpuljen, som kan søges fire gange årligt. 

Har du en idé? Så kontakt Styregruppen Tinglev på Tinglev.dk 

Anlægsprojekterne Skolekrydset, Centerpladsen og Byens Forbindelse

De tre projekter har været i udbud, og der er indgået kontrakt med Hede Danmark, som skal udføre anlægsarbejdet. Første projekt bliver Centerpladsen, som går i gang i uge 20. Projektskitserne kan ses under "relaterede filer" øverst på denne side. 

Centerpladsen får i omdannelsen et nyt opholdsrum med plads til mindre arrangementer. Der vil også stadig være parkeringspladser til de handlende. 

Skolekrydset ved hjørnet mellem Grønnevej og Hovedgaden bliver et nyt opholdsrum for skolernes elever. Der bliver både plads til at lege og hænge ud i det grønne område, som binder den danske- og den tyske skole sammen. 

Byens Forbindelse markerer en rute fra skolerne forbi Grønningen til Centerpladsen og videre mod togstationen. På Centerpladsen kommer der også et kort med oversigt over Tinglevstierne. 

1905-Bygningen

Der er ikke truffet beslutning om bygningens fremtid på nuværende tidspunkt. Endelig beslutning afventer ydereligere undersøgelser i 2021. 

Hvad er Områdefornyelse?

Områdefornyelse er en bestemt projektform der udbydes af Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører. (trafikstyrelsen.dk)