Område­fornyelse Rødekro

Hvordan skal bymidten i Rødekro se ud i fremtiden?

Det spørgsmål var der heldigvis mange borgere i Rødekro, der gav et bidrag til, da der i starten af juni, blev indsamlet idéer og forslag til helhedsplanen for Rødekro bymidte.

Den 31. maj blev der afholdt borgermøde, hvor de første tanker og visioner til helhedsplanen blev præsenteret, lige som de fremmødte havde mulighed for at stille spørgsmål og komme med idéer til den generelle udvikling af bymidten, den kommende bypark og stationsområdet. Efterfølgende var der workshop med fokus på den fremtidige anvendelse og indretning af henholdsvis stationsområdet og byparken på hjørnet at Hærvejen og Østergade.

Den 13. juni blev der afholdt ”Åben tegnestue”. Her var der mulighed for at møde arkitekterne og repræsentanter fra forvaltningen, og der blev stillet mange gode spørgsmål og kommet med yderligere gode input til det videre arbejde.

Frem til den 15. juni var det desuden muligt at komme med ideer og forslag gennem den online platformen Mentimeter, hvor der også er kommet mange gode ideer til blandt andet den kommende bypark og stationsområdet.

Arbejdsgruppen skal nu i gang med at samle op på alle indkomne ideer og forslag, og disse indarbejdes i det videre arbejde med helhedsplanen. Helhedsplanen forventes politisk godkendt i november 2022.

Du kan følge med i projektet her på siden - eller tage fat i repræsentanterne fra Udviklingsrådet og Kometbutikkerne, hvis du har ideer eller spørgsmål, så bringer de det videre i arbejdsgruppen.

 

Kontaktperson

Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk

Det midlertidige byrum ved Hærvejen