Fritidsrådet

Aabenraa Fritidsråd er en paraplyorganisation, hvor idrætsforeninger eller spejdergrupper i Aabenraa Kommune kan blive medlem.

Fritidsrådet virker som bindeled mellem Kultur- og Fritidsudvalget og fritidsrådets medlemsforeninger. Fritidsrådet arbejder for at fremme idræts- og fritidslivets vilkår.

Formål

Aabenraa Fritidsråds formål er at medvirke til:

  • at fremme og udvikle idræts- og fritidslivet i Aabenraa Kommune
  • at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreninger og spejdergrupper
  • at varetage medlemsforeningernes interesser over for kommunen, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Tilskud fra Fritidsrådet

Fritidsrådet modtager hvert år 200.000 kr. til støtte til anlægsprojekter og 100.000 kr. til tilskud til aktiviteter på fritidsområdet.

Du kan læse mere om Aabenraa Fritidsråd.

Information om anlægspuljen.

Information om aktivitetspuljen.

Kontaktperson

Uffe Lykke Vind, kultur- og fritidskonsulent
Tlf.: 7376 8972 - uv@aabenraa.dk

Kontaktinfo

Jan Bundgaard, formand for Fritidsrådet

Telefon: 7175 8672
Mail: janbundgaard@live.dk