Aktivitets­tilskud til forsamlings­huse

Bestyrelserne for forsamlingshusene i Aabenraa Kommune har mulighed for at søge tilskud, der baseres på aktiviteterne i forsamlingshuset.
For at søge tilskud skal bestyrelsen udfylde ansøgningsskemaet - du finder et link til skemaet i bjælken til højre.

  Aabenraa Kommune støtter de lokale forsamlingshuse for at kunne tilvejebringe og opretholde lokaler til møder, idrætsformål, forskellige kulturelle arrangementer, folkeoplysning m.v. i lokalområderne.
  Forsamlingshuse i Aabenraa Kommune, der opfylder ovenstående formål, kan søge et årligt tilskud baseret på aktiviteter.

  Tilskuddet er betinget af, at forsamlingshuset opfylder ovennævnte kriterier og at bestyrelsen udfylder et ansøgningsskema indeholdende oplysninger om aktiviteter.

  Tilskuddet afhænger af det antal aktivitetstimer, som forsamlingshuset benyttes til møder, idrætsformål og kulturelle aktiviteter.

  De første 49 timer udløser ikke tilskud.

  Hvem kan søge
  Bestyrelsen kan søge tilskud på baggrund af aktiviteter, som andre står for i forsamlingshuset eller hvor bestyrelsen selv står bag en aktiviteten, eksempelvis foredrag, fællesspisning, teater, sangaftner, udstillinger m.m.

  Hvad kan der søges til
  Bestyrelserne kan søge et tilskud der er med til at dække omkostningerne, når lokalerne stilles til rådighed for foreningsaktiviteter, møder, idrætsformål, forskellige kulturelle arrangementer, folkeoplysning m.v. i lokalområdet.

  Hvad skal ansøgningen indeholde
  Ansøgningen skal indeholde oplysning om de aktiviteter, som foregår, hvem den ansvarlige er samt antal timer forsamlingshuset benyttes i.

  Ansøgningsfrist
  Ved at udfylde skemaet senest 1. december kan tilskuddet udbetales i januar måned.

  For nye ansøgere er fristen 1. oktober.

  Støtten beregnes i udgangspunktet ud fra det forudgående års aktiviteter.  

  Krav om regnskab
  Forsamlingshusets regnskab skal fremsendes til Kultur, Plan & Fritid.
  Senest 1. april efter regnskabsåret.

   

  Bemærk

  I særlige tilfælde kan tilskuddet betinges af, at Kultur- og Fritidsudvalget råder over et antal gratisdage, som du kan læse om på Aabenraa Kommunes hjemmeside her: 

  https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/kultur/til-kulturforeninger/gratis-lokaler-til-kultur-og-fritidsarrangementer/

  Charlotte Helt

  Kontaktperson

  Charlotte Helt Brunsgaard, teamleder
  Tlf.: 7376 7209 - chb@aabenraa.dk