Eliteidrætspuljen

Eliteidrætspuljen er på ca. 100.000 kr. og uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget en gang om året.

Ansøgningsfristen er den 1. april.

Hvem kan søge

  • Idrætsforeninger, som har hjemsted i Aabenraa Kommune, og som er anerkendt af Danmarks Idræts-Forbund. Der kan søges om tilskud til holdfællesskaber eller enkeltpersoner
  • Enkeltpersoner, som ikke har mulighed for at dyrke idrætten på deres niveau i Aabenraa Kommune, men i en af nabokommunerne. 

Eliteidrætspuljen giver økonomisk støtte til

  • Udøvere der dyrker idræt på internationalt niveau dvs. rangliste, ”Bobler” under Team Danmark eller talenter der er udtaget til bruttolandsholdstrupper
  • Udøvere der dyrker idræt på højeste eller næsthøjeste nationale niveau

Der gives støtte til

  • Træningslejre
  • Aflønning af trænere
  • Uddannelse af eliteidrætstrænere 
  • Rejseudgifter 
  • Personlige rekvisitter og udstyr

Der gives ikke støtte til aktiviteter og projekter, der ligger inden for foreningens almindelige aktiviteter.

Deadline for ansøgning af eliteidrætspuljen

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og indsendes senest den 1. april.

 

Eliteidrætspuljen
Lone Fiil, fritidskonsulent
lfi@aabenraa.dk
tlf. 7376 7469

Elite Aabenraa
Uffe Vind, Eliteidrætskoordinator
uv@aabenraa.dk
Tlf. 7376 8972