Eventpuljen

Events skaber liv og engagement i store som små lokalsamfund. Derfor støtter Aabenraa Kommunes eventpulje eventarrangører med gode idéer, der lever op til nedenstående kriterier.

Hvis du søger om mere end 15.000 kr., er der ANSØGNINGSFRIST DEN 28. AUGUST 2020 kl. 12.00. Ansøger du om mindre end 15.000 kr., er der løbende ansøgningsfrist

Ansøgninger til eventpuljen vurderes ud fra i hvor høj grad eventen:

 • Er en unik god idé med særligt profileringspotentiale
 • Giver merværdi til noget eksisterende gennem udvikling, nytænkning og samarbejde
 • Understøtter Kultur- og fritidspolitikken
 • Er en oplevelse også for besøgende og turister
 • Appellerer til borgere i hele kommunen
 • Adskiller sig fra aktiviteter, der kan støttes via Kulturelt Samråd / Fritidsrådet
 • Tiltrækker publikum fra et større opland
 • Inddrager fonde
 • Inddrager foreningslivet
 • Samarbejder med sponsorer
 • Er forankret i en robust organisation
 • Har en høj grad af professionalisme
 • Har en markedsføringsplan
 • Samarbejder med hovedaktører inden for kultur- og fritidslivet
 • Kan få støtte fra ministerium/styrelse
 • Appellerer til (niche)-offentlighed i et større opland

Eventsekretariatet vurderer ansøgningerne fagligt ud fra kriterierne og indstiller forslag til fordelingen af midlerne til Kultur- og fritidsudvalget, så der bliver en bred variation i udbuddet af events i Aabenraa Kommune.

Hvem kan søge:

Frivillige foreninger og organisationer i Aabenraa Kommune samt aktører, der vil være med til at skabe aktivitet i Aabenraa Kommune.

OBS: Vi gør opmærksom på, hvis du er ansat i Aabenraa Kommune, og benytter vores formularsamtidig med, at du sidder på kommunens netværk, er det vigtigt, at du bruger Internet Explorer for, at udfylde formularen. Benyt ikke Google Chrome, da vi så ikke modtager din ansøgning.

Inden du går i gang med at skrive din ansøgning skal du vide:

 • Eventpuljen støtter primært større events indenfor kultur- og fritidslivet. For at synliggøre og styrke lokalområderne i kommunen, ydes der dog også lejlighedsvist støtte til mindre events.
 • Du kan søge om et tilskud eller om en underskudsgaranti. I begge tilfælde skal du fremvise et regnskab, men en underskudsgaranti kommer kun til udbetaling, hvis din event giver underskud.  
 • Eventpuljen er en udviklingspulje, og derfor er det ikke muligt at søge om midler til drift.
 • Det er afgørende for at opnå tilskud, at eventen afvikles i Aabenraa Kommune.
 • Der ydes som hovedregel ikke tilskud til kommercielle arrangementer og til arrangementer tilrettelagt af enkeltpersoner.
 • Der ydes ikke tilskud til forplejning.
 • Der ydes ikke tilskud til lukkede arrangementer.
 • Der ydes ikke tilskud til anlæg.
 • Kommunen kan ikke støtte arrangementer, hvor et evt. overskud gives til tredjepart.

Sådan ansøger du:

Du udfylder og indsender ansøgningsskemaet, som du finder til højre her på siden, elektronisk samt vedhæfter et indtægts- og udgiftsbudget. Det skal du gøre uanset hvilket beløb, du ansøger om.

Hvis du søger om mere end 15.000 kr., er der ansøgningsfrist  den 30. august 2019 kl. 12.00 for event i 2020. Kultur- og Fritidsudvalget behandler på deres møde i november alle ansøgninger, og herefter bliver du kontaktet omkring afgørelsen.

Hvis du søger om mindre end 15.000 kr. kan du søge løbende.

Når du har sendt din ansøgning, kan du efterfølgende blive kontaktet med henblik på et sparringsmøde, så det er en god idé at være i god tid. 

Når din ansøgning er godkendt, skal du huske:

PR/markedsføring

 • Aabenraa Kommunes logo skal være synligt
 • Eventen skal annonceres via www.kultunaut.dk
 • Aabenraa Kommune skal orienteres om, hvordan I markedsfører eventen
 • Jeres hjemmeside/facebookgruppe, kommunens hjemmeside og lokale medier skal som udgangspunkt benyttes i markedsføringen.

Afrapportering

 • Events, der har modtaget tilskud på over 15.000 kr., skal sende et påtegnet regnskab samt en evaluering, der laves i evalueringsskemaet. Eventsekretariatet skal modtage regnskabet og evalueringen senest 3 måneder efter eventen er gennemført.
 • Events, der har modtaget tilskud under 15.000 kr. skal senest 3 måneder efter afviklingen af eventen indsende et udfyldt evalueringsskema.
 • Events, der har modtaget en underskudsgaranti, skal senest 3 måneder efter gennemførslen sende en anmodning om udbetaling af garantien, såfremt dette bliver aktuelt. Anmodningen skal være bilagt et godkendt regnskab for den gennemførte event.

Eventpuljen har blandt andet støttet:

 • 8 timers Mountainbike Løb
 • Gazzværket Live
 • Sønderjysk mesterskab i bueskydning
 • Børnedyrskue på Oldemorstoft
 • Børnekultur på Nygadehuset: Møg dyr vinterferie
 • Aaben Jam
 • folkBaltica
 • Grænseløbet
 • Kongelig Classic 1855