Fritidsrådets Aktivitetspulje

Aktivitetspuljen hører under Aabenraa Fritidsråd. Puljens formål er at være med til at fremme initiativer og nye ideer, der kommer fra frivillige foreninger i Aabenraa Kommune. Der er ca. 100.000 kr. i puljen om året.

Inden du går i gang med at skrive din ansøgning til puljen, skal du vide:

Der kan søges støtte til

  • Enkeltstående aktiviteter, arrangementer og stævner
  • Projekter af udviklende og folkeoplysende karakter

Der er også mulighed for at søge om en underskudsgaranti til

  • Aktiviteter, arrangementer og stævner der har indtægter f.eks. i form af entré og salg af forplejning m.v.

Der kan ikke søges om støtte til

  • Daglig drift
  • Anlægsudgifter (”mursten”)
  • Kommercielle aktiviteter 
  • Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredjepart 
  • Projekter udenfor Folkeoplysningsområdet 
  • Projekter der allerede er afviklet

Hvem kan søge

Puljen kan søges af alle Aabenraa Kommunes foreninger, der hører under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Sådan ansøger du

Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten, idéen eller projektet samt et budget, der viser indtægter og udgifter. Ansøgningen sendes til Aabenraa Fritidsråd: janbundgaard@live.dk Der er løbende ansøgningsfrist, og du vil få svar inden for en måned.

Uffe Vind

Kontaktperson

Uffe Lykke Vind, kultur- og fritidskonsulent
Tlf.: 7376 8972 - uv@aabenraa.dk

Kontaktinfo

Jan Bundgaard, formand for Fritidsrådet

Telefon: 7175 8672
Mail: janbundgaard@live.dk