Grund­tilskud til forsamlings­huse

Forsamlingshuse og huse med forsamlingshuslignende funktioner, der stiller forsamlingshuset gratis eller mod et symbolsk beløb, der dækker driftsudgiften ved aktiviteten, til rådighed i lokalsamfundet for foreninger samt selvorganiserede grupper, kan søge et grundtilskud.

Forsamlingshuse og huse med forsamlingshuslignende funktioner, der stiller forsamlingshuset gratis eller mod et symbolsk beløb, der dækker driftsudgiften ved aktiviteten, til rådighed i lokalsamfundet for foreninger samt selvorganiserede grupper, kan søge et grundtilskud.

Forsamlingshuset fremsender én gang årligt i oktober måned en henvendelse om grundtilskud til forsamlingshus@aabenraa.dk.

CVR-nummer skal fremgå af henvendelsen samt hvilke grupper (foreninger og selvorganiserede) forsamlingshuset i det forgangne år er stillet til rådighed for.

Grundtilskuddet skal fremgå særskilt af forsamlingshusets årsregnskabet i året for inden og sendes til kommunen på mail: forsamlingshus@aabenraa.dk sammen med ansøgningen for kommende års grundtilskud.

Tilskuddet udbetales i første kvartal året efter henvendelsen.

Det årlige grundtilskud beregnes ud fra antallet af støtteberettigede forsamlingshuse, der har søgt grundtilskud.

Fristen for henvendelsen om grundtilskud for 2023 bliver 31. december 2022 og tilskuddet udbetales senest 31. marts 2023.

Ansøgning: 

Forsamlingshuset fremsender én gang årligt i oktober måned en ansøgning om grundtilskud i en mail. 

Vilkår: 

Forsamlingshuset står til rådighed til aktiviteter for foreninger samt selvorganiserede grupper gratis eller mod et symbolsk beløb, der dækker driftsudgiften til aktiviteten. 

Faktaoplysning: 

Forsamlingshusets CVR-nummer og hvem forsamlingshuset i det forgangne år er stillet til rådighed for, skal fremgå af ansøgningen. 

Dokumentation: 

Grundtilskuddet fra kommunen skal fremgå af forsamlingshusets årsregnskab året for inden og sendes til kommunen på mail: forsamlingshus@aabenraa.dk sammen med ansøgningen for kommende års grundtilskud.

Udbetaling: 

Grundtilskuddet udbetales i første kvartal året efter. 

Information: 

Information om grundtilskud fremgår af kommunens hjemmeside samt i Aabenraa Ugeavis under Aabenraa Kommunen Informerer.

Økonomi:

Grundtilskuddet størrelse beregnes ud fra antal støtteberettige forsamlingshuse, som har søgt grundtilskud.

 

Kontaktperson

Bent Thomsen, chefkonsulent
Tlf.: 7376 7147 - bct@aabenraa.dk

Kontaktperson

Pernille Knudsen, kulturkonsulent
Tlf.: 7376 7184 - pknu@aabenraa.dk