Kulturelt Samråds pulje

Du eller din forening kan søge om tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle formål som f.eks. til koncerter, foredrag og mindre arrangementer.

Kulturelt Samråd modtager hvert år en fast bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på ca. 300.000 kr. til uddeling.

Der er 3 årlige ansøgningsfrister:

 • 15. januar
 • 15. maj
 • 15. september

Nederst på siden kan du læse mere om kravene til at søge.

Du kommer videre til ansøgnings-skemaet her:

Igennem Kulturelt Samråds pulje kan du søge støtte til:

 • Enkeltstående kulturarrangementer, hvor det ikke er muligt at tage entré (for eksempel gadeteater, gæstelærer, instruktør og lignende)
 • Materialer til kulturelle formål
 • Projekter af kulturel eller oplysende karakter

Du kan søge underskudsgaranti til:

Kulturelle arrangementer hvor der tages entré eller anden form for indtægt for eksempel salg af forplejning.

Du kan ikke få støtte til

 • Daglig drift
 • Anlægsudgifter
 • Kommercielle aktiviteter
 • Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredje part
 • Projekter og aktiviteter, der hører under folkeoplysningsområdet
 • Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet
 • Forplejning

Hvem kan søge?

 • Foreninger
 • Institutioner
 • Enkeltpersoner (et eventuelt overskud kan ikke gå til privatpersoner)

Du skal ikke være medlem af kulturelt samråd for at søge puljen.

Krav til tilskudsmodtagere:

Det er en betingelse for tilskud til et arrangement, at det indtastes på Aabenraa Kommunes hjemmeside under ”Aktiv og Oplev” , eller på http://www.kultunaut.dk/ . Dermed står arrangementet både på den kommunale hjemmeside under: ”Aktiv og oplev”, på kultunaut.dk og på visitsonderjylland.dk

Udarbejdes der foldere, plakater, hjemmesider eller lignende, skal det fremgå at arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd i Aabenraa Kommune.
 
Tilskud overføres efter vores svar til foreningen og tilskuddet skal bruges til den ansøgte aktivitet.

Regnskabet for arrangementet fremsendes efterfølgende til Kulturelt Samråd senest 2 måneder efter arrangementets afholdelse dog senest inden årsskiftet.
 
Bliv medlem af Kulturelt Samråd - det er gratis

Alle kulturelle foreninger, institutioner, grupper og aktører kan melde sig ind i Kulturelt Samråd. Medlemskab er gratis. Som medlem af Kulturelt Samråd kan din forening være med til at præge, udvikle og fremme det kulturelle arbejde i Aabenraa Kommune.

Kontaktpersoner i Kulturelt Samråd:

Formand
Povl Callesen
Tlf.: 30 74 91 90
Mail: CallesenPovl@gmail.com

Kasser
Uffe Iwersen
Kontakt for Kulturelt Samråds pulje
Tlf.: 73 62 71 08
Mail: iwersen@bdn.dk