Pulje med frie midler under Fælles Sønderjyske Anliggender

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg ønsker at understøtte og styrke den kulturelle udvikling på tværs af de sønderjyske kommuner.

Derfor er der etableret en pulje, som skal tilgodese denne indsats.

Puljen kan søges af alle kulturforeninger og -institutioner beliggende i eller med særlig relation til Sønderjylland.

Der er to årlige ansøgningsfrister til puljen: 1. januar og 1. august (ansøgningsskemaet åbnes for udfyldelse cirka 2-3 måneder før ansøgningsfristens udløb)

Link: Retningslinjer for puljen