Udviklingspulje for folkeoplys-ningsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget afsætter årligt en pulje til udvikling og nye initiativer. Formålet med puljen er at støtte op om frivillige foreningers udviklingsarbejde. Der er afsat ca. 50.000 kr. til puljen om året.

Puljen kan søges tre gange årligt - 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Inden du går i gang med at søge midler fra puljen, skal du vide, at der kan søges tilskud til:

  • Etablering af nye foreninger under det folkeoplysende område
  • Nye initiativer og enkeltstående projekter med folkeoplysende formål samt udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer
  • Tværgående samarbejde mellem foreninger og foreninger/selvorganiserede grupper
  • Etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter
  • Tiltag hvis formål er at tiltrække grupper, der normalt ikke deltager i foreningstilbud
  • Aktiviteter og initiativer der finder sted i Aabenraa Kommune


Hvem kan ansøge

Puljen kan søges både af eksisterende og nye foreninger samt selvorganiserede grupper.


Sådan ansøger du

Puljen kan søges via blanketten "2020 - Udviklingspulje for folkeoplysningsområdet" i Conventus. 

Puljen kan søges tre gange årligt pr. 1. februar, 1. juni og 1. oktober. 
Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 4 til 6 uger.


Når din ansøgning er godkendt, skal du huske:

  • Du skal aflægge regnskab for det tilskud, du har fået senest 3 måneder efter tilskudstilsagnet eller efter nærmere aftale.
  • Tilskudsbeløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, skal tilbagebetales til kommunen.

 

Lone Fiil

Kontaktperson

Lone Fiil, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7469 - lfi@aabenraa.dk