Vedligeholdses­pulje til forsamlings­huse

Baggrund

Aabenraa Kommune har afsat en pulje til at løse vedligeholdelsesmæssige opgaver i forsamlingshuse med henblik på at støtte den frivillige indsats omkring forsamlingshusene.

Puljen er på 0,450 mio. kr. i 2023.

Formål

Vedligeholdelsespuljen medvirker til at gøre rammerne til afvikling af arrangementer i forsamlingshusene mere nutidige. Puljen supplerer indsatsen i forhold til vedligeholdelsesmæssige opgaver, bestyrelserne prioriterer udført med henblik på at skabe liv i forsamlingshusene. Ligeledes kan puljen supplere andre finansieringskilder.

Målgruppe

Forsamlingshuset står til rådighed til aktiviteter for foreninger samt selvorganiserede grupper gratis eller mod et symbolsk beløb, der dækker driftsudgiften til aktiviteten. Det gælder dog ikke privatejede forsamlingshuse.

Kriterier

Puljen kan i 2023 søges til almindelige vedligeholdelsesopgaver og reparationer i forhold til bedre brugeroplevelser samt energiforbedringer i forhold til bæredygtighed. Desuden kan puljen supplere som bidrag til at søge fonde til større renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. Puljen kan ikke søges til udvidelse og ombygning af bygningen.

Proces

Med baggrund i godkendte kriterier og retningslinjer kan forsamlingshusene indsende ansøgninger til vedligeholdelsespuljen via Aabenraa Kommunes puljehåndteringssystem Emply.
Kriterier og retningslinjer danner baggrund for Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af projekter i forhold til udmøntning af vedligeholdelsespuljen.

Egenkapital

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i maj 2022, at for at komme i betragtning til vedligeholdelsespuljen, skal forsamlingshusene i deres ansøgning oplyse deres egenkapital fra det seneste årsregnskab.

Tidsplan for ansøgningsproces 2023

  1. januar: Sidste frist for ansøgning til vedligeholdelsespuljen via Emply
  2. marts: Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer ansøgningerne
  3. april: Alle tilskud er udbetalt