Vedligeholdses­pulje til forsamlings­huse

Baggrund

Aabenraa Kommune har afsat en pulje til at løse vedligeholdelsesmæssige opgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats omkring forsamlingshusene.

Puljen er på 0,450 mio. kr. i 2022.

Formål

Vedligeholdelsespuljen skal medvirke til at skabe nutidige rammer i forsamlingshusene til afvikling af arrangementer. Puljen kan supplere indsatsen i forhold til vedligeholdelsesmæssige opgaver, bestyrelserne prioriterer udført med henblik på at skabe liv i forsamlingshusene. Ligeledes kan puljen supplere andre finansieringskilder.

Målgruppe

Forsamlingshuse eller huse med forsamlingslignende funktioner, der stiller lokaler til rådighed for lokalsamfundet, kan søge af puljen. Det gælder dog ikke privatejede forsamlingshuse.

Kriterier

Puljen kan i 2022 søges til almindelige vedligeholdelsesopgaver og reparationer i forhold til bedre brugeroplevelser samt energiforbedringer i forhold til bæredygtighed. Desuden kan puljen supplere som bidrag til at søge fonde til større renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. Puljen kan ikke søges til udvidelse og ombygning af bygningen.

Proces

Med baggrund i godkendte kriterier og retningslinjer kan forsamlingshuse indsende ansøgninger til vedligeholdelsespuljen via Aabenraa Kommunes puljehåndteringssystem Emply (www.aabenraa.dk/forsamlingshuse).

Kriterier og retningslinjer danner baggrund for Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af projekter i forhold til udmøntning af vedligeholdelsespuljen.

Tidsplan for ansøgningsproces 2022

  1. april: Sidste frist for ansøgning til vedligeholdelsespuljen via Emply
  2. juni: Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer ansøgningerne
  3. juni: Alle tilskud er udbetalt