Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Debatskabende aktiviteter

Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Krav

Debatskabende aktiviteter skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.

Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet.

Debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. 

Samarbejde med andre parter i kommunen

Debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement, hvoraf foreningens udgifter og indtægter ved arrangementet skal fremgå.

Annoncering

Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt og arrangementerne skal være åbne for alle og skal som udgangspunkt foregå i Aabenraa Kommune.

Deltagerbetaling

Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter. I det omfang der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne skal størrelsen heraf fremgå af annonceringen.

Dokumentation

Alle udgifter afholdt af puljen skal kunne dokumenteres. Dog kan 20% af puljen og maksimalt 1.000 kr. medgå til administration uden dokumentation.

Begrænsninger

Puljen kan ikke anvendes til

  • befordring af deltagere
  • forplejning og udgifter til overnatning af deltagere
  • materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi
  • entréudgifter for deltagere

Uforbrugte midler

Uforbrugte midler tilbagebetales og indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme for folkeoplysningsområdet i det år, hvor tilbagebetalingen finder sted.

Kontaktperson

Pia Ingerslev Sørensen, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7595 - pia@aabenraa.dk

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid