Dispensation fra deltager­betaling og åbenhed

Det er en forudsætning for at kunne modtage tilskud, at der er knyttet deltagerbetaling til undervisningen. Kommunen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

Det er ligeledes en forudsætning, at undervisningen er åben. Kommunen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende den folkeoplysende voksenundervisning for en bestemt, afgrænset deltagerkreds. Undervisning af den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i 1 år.

Kontaktperson

Pia Ingerslev Sørensen, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7595 - pia@aabenraa.dk