Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Krav

Aftenskolerne kan bruge op til 36% af den samlede bevilling til fleksible tilrettelæggelses-former.

Det er en forudsætning, at undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal adskille sig klart fra den almindeligt tilrettelagte aftenskoleundervisning.

Fleksible tilrettelæggelsesformer er ikke bundet til de fastsatte regler om aflønning af lærere og ledere.

Som fleksible tilrettelæggelsesformer anses åbne studiekredse, åbne studieværksteder, workshops, fjernundervisning m.v.

Ved fjernundervisning på hold skal mindst 30% af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal foregå på hold, hvor deltagerne er registreret. Undervisningen skal stå åben for alle, og der skal foreligge en deltagerbetaling på præcis samme måde som ved den almindeligt tilrettelagte aftenskoleundervisning.

Tilskudsberegning

Tilskuddet beregnes ved at gange antal lektioner under fleksible tilrettelæggelsesformer med den fastsatte sats fra Kommunernes Landsforening og herefter ganges beløbet med de fastsatte tilskudsbrøker for aftenskoleundervisning.

Ved beregning af næste års tilskud tages der udgangspunkt i de afholdte tilskudsberettigede udgifter og de fastsatte tilskudsbrøker, dog med et loft svarende til antal lektioner ganget med den fastsatte sats fra Kommunernes Landsforening.

Udgiftstyper

  • Løn til undervisere
  • Lederhonorar, dog højst 20% af de tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
  • Udgifter til etablering af internetadgang for undervisere på hold tilrettelagt som fjernundervisning
  • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
  • Udgifter til annoncering for de konkrete hold
  • Lokaleudgifter til undervisning

Dokumentation

Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med aktiviteten og der aflægges særskilt regnskab.

Afregning for fleksible tilrettelæggelsesformer udgør de faktiske afholdte udgifter, dog højst antal lektioner ganget med den fastsatte aftenskolelønsats fra Kommunernes Landsforening.

Kontaktperson

Pia Ingerslev Sørensen, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7595 - pia@aabenraa.dk

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid