Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Lokaletilskud til private lokaler og lejrpladser m.v.

Der ydes tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, som ejes eller lejes af foreninger og er beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Kommunen yder tilskud med 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Fradrag for medlemmer over 25 år

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere, dog ikke for ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer over 25 år. Nedsættelsen foretages dog kun, hvis denne udgør mindst 10 %.

I tvivlstilfælde afgør kommunen, om de pågældende udøver virksomhed som leder, instruktør eller bestyrelsesmedlem i foreningen.

Begrænsninger for tilskudsforpligtelse

Kommunen kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

 • egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
 • nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen
 • væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen
 • nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen

Kommunen kan endvidere

 • nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt
 • nedsætte driftsudgifterne til et beløb, der svarer til det normale niveau for et lignende lokale, herunder hal eller lejrplads på egnen

Opgørelsesdato af medlemstal

Foreningen fastsætter selv opgørelsesdato af medlemstal, dog skal der være tale om samme dato hvert år.

Ændringer af tilskudsmuligheder

Kommunen skal kontaktes før foreningen går i gang med

 • at skifte lokaler
 • at udvide eksisterende lokaler
 • større vedligeholdelsesarbejde på egne lokaler

Nye haller m.v.

Ansøgning om tilskud til

 • nye haller m.v.
 • nye lejemål i haller 
 • væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller

skal være kommunen i hænde senest den 1. april i året forud for tilskudsåret.

Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m2.

Ansøgning om Lokaletilskud

Lokaletilskud skal søges via Conventus.

 

Lone Fiil

Kontaktperson

Lone Fiil, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7469 - lfi@aabenraa.dk

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid